Phòng Double Extra

Ghi chú
Cũi dành cho trẻ em - miễn phí
Chính sách đối với trẻ em: trẻ từ 0-5 tuổi được miễn phí khi ngủ cùng cha mẹ. Trẻ từ 6-11 phụ thu theo quy định của khách sạn.

 Đặt phòng ngay

 
 


Đặt phòng ngay